سایت سارا خانوم

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


تلفيق درو ابتدايي
 
آفرینش – ریاضی و تلفیق آن با دروس دیگر در دوره ابتدایی
afareenesh.blogfa.com/post-105.aspx
Translate this page
ریاضی و تلفیق آن با دروس دیگر در دوره ابتدایی. هدف از آموزش ریاضی در دوره ابتدایی، علاوه بر آموزش مفاهیم ریاضی و و محاسبات، پرورش توانایی‌های ذهنی دانش‌آموز و ایجاد …
[PDF]ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻮم ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻫﻨﺮ ﺑﺮ
www.ensani.ir/storage/Files/20121212103705-9412-14.pdf
Translate this page
ﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺮاﻳﻲ آﻣﻮزش ﻫﻨﺮ و ﭼﻴﺴﺘﻲ. ﭘﺎﻳﻪ. ﻫﺎ. ي ﻧﻈﺮي و ﺗﺠﺮﺑ. ﻲ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻫﻨﺮ دوره. اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺮ. اﺳﺎس روﻳﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﺮي و در ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ دروس دﻳﮕﺮ. ﺑﻪ وﻳﮋه. درس ﻋﻠﻮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ. ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن. ﭼﺎرﭼﻮب.
تجربیات درمورد تلفیق ریاضی با سایر دروس – جهانی فکر کنیم ومحلی …
parzi.blogfa.com/post/27
Translate this page
موضوع:تجربياتي پيرامون تلفيق درس رياضيات دوره ي ابتدايي با دروس ديگر. تدوين: علي داودوند معاون آموزگار آموزشگاه متقي. كد شناسايي:26177789. بهار 91 …
لذت معلمی – تلفیق ریاضی باسایردروس
amouzesh5.blogfa.com/post/280/تلفیق-ریاضی-باسایردروس
Translate this page
مقدمه: هدف ازآموزش ریاضی در دوره ابتدایی،علاوه بر آموزش مفاهیم ریاضی و ومحاسبات،پرورش … اما در شیوه های نوین ریاضی را می توان با تمام دروس، تلفیق و کاربردی کرد.
تلفیق دروس ریاضی،علوم و خلاقیت در کلاس سوم دو – آپارات
https://www.aparat.com/…/تلفیق_دروس_ریاضی،علوم_و_خلاقیت…
Translate this page
Nov 22, 2014 – نمایی از تلفیق دروس ریاضی،علوم و خلاقیت در کلاس سوم دو در دبستان دخترانه شماره 3 امام حسین(ع) همزمان با سال تحصیلی ۹۴-۹۳ انجام شده است را به …

 NS